Esko Lukkarinen teki Lainsäädäntö ja kirjaston arki -julkaisun

Esko Lukkarinen esitteli 3.11.2010 opetus- ja kulttuuriministeriön Kirjastopäivillä Lainsäädäntö ja kirjaston arki -julkaisuaan. Julkaisu sisältää tietoa kirjastojen asiakaspalvelutilanteista lainsäädännön näkökulmasta sekä kirjaston toimintaa säätelevistä laeista ja säännöksistä.

Lisätietoa: http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/?lang=fi

Toimittaja: Riitta Taarasti
Kuvaus ja editointi: Tuomas Lipponen
Kuvauspäivä: 3.11.2010

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Tagit

Kommentoi