Digiopastaminen kirjastossa

CC-painikkeen ollessa näkyvissä, voit valita itse tekstityksen.

Digiopastaminen kirjastossa -video käsittelee digi- ja medialukutaitojen opastamisen perusteita sekä opastustilanteiden hyviä käytäntöjä ja järjestämistä. Video on AkePiKen kehittämiskirjaston yleisten kirjastojen digihankkeen (2019-2020) tuotantoa.

Kirjastojen tulee toiminnassaan toteuttaa kirjastolakia, johon on kirjoitettu sisään uusiin kansalaistaitoihin sekä monilukutaitoon opastaminen. Video pyrkii avaamaan ja sanoittamaan tätä tehtävää, ja samalla tarjoamaan vinkkejä sen toteuttamiseen. Videolla otetaan kantaa myös osaamisen ja asiantuntijuuden paineisiin. Yhdenkään kirjastolaisen ei tarvitse olla valmis asiantuntija, opastamiseen riittää digitaitojen perusteiden sekä asiakaspalvelutaidon lisäksi avoin asenne. Jokainen opastustilanne on myös kirjastolaiselle oppimisen mahdollisuus.

AkePiKen digihankeen tuottamaa videota voi hyödyntää esimerkiksi silloin, kun on tarve kertoa kirjastojen monimuotoisista tehtävistä ja digituen merkityksestä osana toimintaamme vaikkapa kirjaston resursoinnista päättäville tahoille. Videoiden avulla voi myös vaikkapa perehdyttää henkilöstöä aiheeseen, tai käyttää niitä keskustelun avaajina oman yksikön työpaikkapalaverissa.

Katso myös:
Digituen verkostot – yhteistyössä on voimaa -video
Digituki-ohjelmia Kirjastokaistalla

Lisätiedot:
Tampereen AKE: akepike.fi
PiKen kirjastoklubin YouTube-kanava
Asiaa digiopastuksesta Kirjastot.fi:ssä

Videoiden tuotanto: Videot on tuotettu yhteistyössä PiKe-kirjastolaisista, vapaaehtoisista ja kirjastojen digituen kumppanuuksista muodostetun työryhmän kanssa.
Toteutus: Eslon Productions

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Tagit

1 kommentti

Kommentoi