Yleisten kirjastojen uudistetut laatusuositukset esittelyssä

Sivistystoimentarkastaja Marjariitta Viiri Pohjanmaan ELY-keskuksesta toimii yleisten kirjastojen laatusuositusten uudistamisryhmän sihteerinä. Marjariitta Viiri esitteli uusia laatusuosituksia opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivillä 3.11.2010. Yleisten kirjastojen uudistettu laatusuositus sisältää yleisten kirjastojen arvioinnin viitekehyksen, uudet laatukuvaukset ja yleisten kirjastojen laadunhallintasuosituksen. Laatukuvaukset koostuvat viidestä kokonaisuudesta, joita ovat kirjastopalvelujen laatu ylläpitäjän näkökulmasta, kirjastopalvelut ja niiden käyttö, henkilöstö ja osaaminen, kokoelmat sekä tilat. Laatutyöryhmän ehdotus luovutettiin valtiosihteeri Marcus Rantalalle kirjastopäivillä Helsingissä. Haastattelussa lisätietoa laatusuositustyöryhmän työskentelystä ja uusien laatusuosituksien sisällöstä.

Lisätietoa:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/Liitteet/Yleisten_kirjastojen_laatusuositus_ehdotus.pdf
http://www.kirjastokaista.fi/video/75

Toimittaja: Pirjo Sallmén
Alkuspiikki: Riitta Taarasti
Kuvaus ja editointi: Tuomas Lipponen
Kuvauspäivä: 3.11.2010

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Tagit

Kommentoi