Vuoden 2016 kirjastokehittäjäpalkinto Mikkelin kaupunginkirjastolle

Facebook-suoralähetyksen tallenne opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäiviltä Säätytalolta, jossa Mikkelin kaupunginkirjasto sai Vuoden kirjastokehittäjä 2016 -palkinnon. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen myöntämä palkinto on suuruudeltaan 3000 euroa ja se myönnetään veikkausvoittovaroista. Palkinnon luovutti ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriön Kirjastopäivillä Helsingissä keskiviikkona 23. marraskuuta. Kiitospuheen piti Mikkelin kaupunginkirjaston kirjastotoimenjohtaja Virpi Launonen.

Vuoden Kirjastokehittäjäpalkinto myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta kirjastojen palvelujen kehittäjänä. Palkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2008.

Palkintoperustelut:

Mikkelin kaupunginkirjasto – Etelä-Savon maakuntakirjasto on onnistunut toiminnassaan erinomaisesti.

Mikkelin kaupunginkirjaston vuorovaikutteinen ja verkostomainen toimintatapa oman alueensa kirjastojen kanssa on tuottanut yhteisen toimintasuunnitelman alueen kirjastojen ja kirjastopalvelujen kehittämiseksi. Myös kokoelmapolitiikkaa on kehitetty kirjastojen yhteistyönä Mikkelin johdolla. Näin toiminnalle ja kehittämiselle on luotu rakenteet, joiden puitteissa kirjastot toimivat.

Mikkelin kaupunginkirjasto on aktiivisesti osallistunut oman alueensa ja koko Itä-Suomen kirjastojen osaamisen kehittämiseen. Taustatyötä on tehty osaamiskartoitusten kautta ja saatu tieto on käytetty ajankohtaisten ja tulevaa ennakoivien koulutusten tarjoamiseen ja järjestämiseen. Mikkelin kaupunginkirjaston kehittämiä koulutusaihioita on lainattu ahkerasti myös muualle kirjastoalan koulutuksiin.

Osana alueellista toimintasuunnitelmaa Mikkelin kaupunginkirjasto on aktiivisesti vienyt eteenpäin kansallisestikin merkittävää kirjastojärjestelmän kehittämistyötä Etelä-Savon kirjastokimpan eli Lumme-kirjastojen hyväksi ja madaltanut etenkin pienten kirjastojen kynnystä ottaa käyttöön avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä. Samalla tässä työssä Mikkelin kaupunginkirjasto on luonut rakenteen, jonka puitteissa kirjastojen on ollut turvallista käydä ihan uudenlaiseen kirjastojärjestelmämaailmaan.

Mikkelin kaupunginkirjastossa kirjastotoiminnan kehitystyö on ollut aktiivista. Kehittämishankkeet ovat usein olleet koko maakunnan tai Itä-Suomen kattavia, osin myös valtakunnallisia kehittämishankkeita. Kehittämistyö hankkeiden kautta on koskenut monia kirjastoalalla ajankohtaisia aiheita, kuten koulun ja kirjaston yhteistyötä, opetussuunnitelmatyötä, lasten ja nuorten lukemisen edistämistä, kansalaisten digitaitojen kehittämistä ja monia muita. Ideoita ja kehittämisaihioita Mikkelin kirjaston henkilökunta on hakenut kansainvälisistä seminaareista ja tutustumalla muiden maiden kirjastoihin. Myös yhteistyö ja verkostoituminen korkeakoulujen tiedeyhteisöjen sekä monien muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa näkyy erinomaisesti Mikkelin kaupunginkirjaston kehittävässä otteessa.

Myös alueen kirjastot arvostavat maakuntakirjastonsa työtä. Tehdyssä arvioinnissa kokonaisarvio oli erinomainen ja erityisesti kiitettiin hanketyötä, aineistojen yhteiskäytön edistämistä ja asiantuntijoiden jalkautumista kentälle. Näin kommentoitiin: ”Meillä on hieno yhteistyötä korostava maakunnan kirjasto, joka on toteuttanut tehtäväänsä hyvin!” sekä ”Meillä on hyvä draivi päällä vaikka resurssit kaiken aikaa taistelun tulosta!”.

Kokonaisuudessaan Mikkelin kaupunginkirjasto – Etelä-Savon maakuntakirjasto on erinomainen esimerkki alueellisesta veturista, jolla on laaja-alainen näkemys monipuolisesta kirjastotoiminnan kehittämisestä sekä kyky nähdä ja valmius tarttua aktiivisesti toimeen ja viedä eteenpäin tärkeäksi koettuja kehittämistoimenpiteitä.

Lisätietoja:
Mikkelin kaupunginkirjasto
Tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla
Aiempien vuosien Kirjastokehittäjäpalkinto-videot Kirjastokaistalla

Kuvamiksaus: Panu Somerma
Kuvaus: Mikko Helander
Editointi: Panu Somerma
Grafiikat: Mikko Helander
Tuottaja: Riitta Taarasti
Tuotanto: Kirjastokaista – Kirjastot.fi, 2016

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Ohjelma kartalla

Tagit

Kommentoi