Työpaikkana kirjasto: Nuoret työntekijät -paneelikeskustelu

CC-painikkeen ollessa näkyvissä, voit valita itse tekstityksen.

”Työpaikkana kirjasto: nuorten työntekijöiden näkemyksiä kirjastotyöstä” -webinaarissa 19.4.2023 oli mukana kolme paneelikeskustelua. Paneelikeskustelujen vetäjänä toimi Sivupiirin toimittaja Henriika Tulivirta VAKE:sta. Tässä videossa on webinaarin ensimmäinen paneeli, jossa kohtasi joukko nuoria työntekijöitä.

Paneelikeskusteluun osallistuivat:
Urho Heinonen, Vantaan kaupunginkirjasto
Raisa Laitala, Oulu kaupunginkirjasto
Miika Onkalo, Helsingin kaupunginkirjasto
Maria Rissanen, Tampereen kaupunginkirjasto

Millaista tukea uusi työntekijä tarvitsee työuran alussa ja millainen perehdytys tukee työn vastaanottamista ja työyhteisöön sopeutumista? Onko nuoren työntekijän helppo saada äänensä kuuluviin esimerkiksi kehitysehdotusten osalta? Keskustelun vetäjä Henriika Tulivirta johdattelee panelistit muun muassa näiden teemojen pariin.

Yleisissä kirjastoissa työskentelevien nuorten ajatuksia ja toiveita kirjastotyöhön liittyen on kartoitettu valtakunnallisella kyselyllä. Kysely toteutettiin viidellä alueellista kehittämistehtävää hoitavan kirjaston alueella, joita olivat Joensuu, Oulu, Porvoo, Tampere ja Vaasa. Kyselyihin vastasi yhteensä 207 iältään 20 – 35 vuotiasta kirjastoissa työskentelevää henkilöä. Kyselytuloksia täydennettiin haastatteluilla.
Nuorten äänen kuuleminen on tärkeää, sillä yleisten kirjastojen henkilöstön vaihtuvuus tulee olemaan lähivuosina suurta. Aluehallintovirastojen peruspalvelujen arviointiraportin mukaan vuoteen 2030 mennessä n. 30% kirjastojen henkilökunnasta saa¬vuttaa eläkeiän, ja kirjastojen henkilöstöstä noin puolet on tällä hetkellä yli 50-vuotiaita.

Aluehallintovirastot (AVI) ja Helsingin kaupunginkirjaston valtakunnalliset kehittämispalvelut (VAKE) järjestivät yhteistyössä webinaarin, jonka keskiössä oli kirjastotyö nuorten kirjastolaisten näkökulmasta. Päivän aikana kuultiin mm. nuorten työntekijöiden ajatuksia kirjastotyöstä paneelikeskustelujen merkeissä.

Lisätietoja:
Webinaarin kaikki esitykset
Tietoja tutkimuksesta
Tutkimusraportti (.pdf)

Stream: Mikko Helander ja Joonas Nevalainen
Tuottaja: Riitta Taarasti
Tuotanto: Kirjastokaista, 2023

Kommentoi