Työpaikkana kirjasto: Nuoret johtajat -paneelikeskustelu

CC-painikkeen ollessa näkyvissä, voit valita itse tekstityksen.

”Työpaikkana kirjasto: nuorten työntekijöiden näkemyksiä kirjastotyöstä” -webinaarissa 19.4.2023 oli mukana kolme paneelikeskustelua. Paneelikeskustelujen vetäjänä toimi Sivupiirin toimittaja Henriika Tulivirta VAKE:sta. Tässä videossa on webinaarin toinen paneeli, jossa kohtasi joukko nuoria johtajia.

Paneelikeskusteluun osallistuivat:
Maria Bang, Keravan kaupunginkirjasto
Tanja Nyman, Joensuun kaupunginkirjasto
Jonna Saarijärvi, Kurikan kaupunginkirjasto

Miten parhaiten tuetaan uutta työntekijää työn vastaanottamisessa ja työyhteisöön integroitumisessa? Mitä kirjastoissa teidän mielestänne voisi tehdä, jotta lukutaidon ja osallisuuden vahvistamiseen jäisi aikaa? Keskustelun vetäjä Henriika Tulivirta johdattelee panelistit muun muassa näiden teemojen pariin.

Yleisissä kirjastoissa työskentelevien nuorten ajatuksia ja toiveita kirjastotyöhön liittyen on kartoitettu valtakunnallisella kyselyllä. Kysely toteutettiin viidellä alueellista kehittämistehtävää hoitavan kirjaston alueella, joita olivat Joensuu, Oulu, Porvoo, Tampere ja Vaasa. Kyselyihin vastasi yhteensä 207 iältään 20 – 35 vuotiasta kirjastoissa työskentelevää henkilöä. Kyselytuloksia täydennettiin haastatteluilla.
Nuorten äänen kuuleminen on tärkeää, sillä yleisten kirjastojen henkilöstön vaihtuvuus tulee olemaan lähivuosina suurta. Aluehallintovirastojen peruspalvelujen arviointiraportin mukaan vuoteen 2030 mennessä n. 30% kirjastojen henkilökunnasta saa¬vuttaa eläkeiän, ja kirjastojen henkilöstöstä noin puolet on tällä hetkellä yli 50-vuotiaita.

Aluehallintovirastot (AVI) ja Helsingin kaupunginkirjaston valtakunnalliset kehittämispalvelut (VAKE) järjestivät yhteistyössä webinaarin, jonka keskiössä oli kirjastotyö nuorten kirjastolaisten näkökulmasta. Päivän aikana kuultiin mm. nuorten työntekijöiden ajatuksia kirjastotyöstä paneelikeskustelujen merkeissä.

Lisätietoja:
Webinaarin kaikki esitykset
Tietoja tutkimuksesta
Tutkimusraportti (.pdf)

Stream: Mikko Helander ja Joonas Nevalainen
Tuottaja: Riitta Taarasti
Tuotanto: Kirjastokaista, 2023

Kommentoi