Työpaikkana kirjasto: Alanvaihtajat-paneelikeskustelu

CC-painikkeen ollessa näkyvissä, voit valita itse tekstityksen.

”Työpaikkana kirjasto: nuorten työntekijöiden näkemyksiä kirjastotyöstä” -webinaarissa 19.4.2023 oli mukana kolme paneelikeskustelua. Paneelikeskustelujen vetäjänä toimi Sivupiirin toimittaja Henriika Tulivirta VAKE:sta. Tässä videossa on webinaarin kolmas paneeli, jossa kohtasi joukko nuoria alanvaihtajia.

Paneelikeskusteluun osallistuivat:
Katariina Ervasti, Helsingin tanssiopisto
Otto Härkönen, Lahden kaupunginkirjasto
Noora Mustajoki, Kittilän kunnankirjasto
Linnea Peurakoski, Espoon kaupunginkirjasto

Nuoria kirjastolaisia koskevan tutkimuksen mukaan nuorista kirjastotyöntekijöistä jopa 53 % on miettinyt alan vaihtoa. Mutta mikä panelistien mielestä on houkuttelevaa kirjastoalalla? Mitä he ovat tuoneet entisestä työstään nykyiseen työhön kirjastossa? Keskustelun vetäjä Henriika Tulivirta johdattelee panelistit muun muassa näiden teemojen pariin.

Yleisissä kirjastoissa työskentelevien nuorten ajatuksia ja toiveita kirjastotyöhön liittyen on kartoitettu valtakunnallisella kyselyllä. Kysely toteutettiin viidellä alueellista kehittämistehtävää hoitavan kirjaston alueella, joita olivat Joensuu, Oulu, Porvoo, Tampere ja Vaasa. Kyselyihin vastasi yhteensä 207 iältään 20 – 35 vuotiasta kirjastoissa työskentelevää henkilöä. Kyselytuloksia täydennettiin haastatteluilla.
Nuorten äänen kuuleminen on tärkeää, sillä yleisten kirjastojen henkilöstön vaihtuvuus tulee olemaan lähivuosina suurta. Aluehallintovirastojen peruspalvelujen arviointiraportin mukaan vuoteen 2030 mennessä n. 30% kirjastojen henkilökunnasta saa¬vuttaa eläkeiän, ja kirjastojen henkilöstöstä noin puolet on tällä hetkellä yli 50-vuotiaita.

Aluehallintovirastot (AVI) ja Helsingin kaupunginkirjaston valtakunnalliset kehittämispalvelut (VAKE) järjestivät yhteistyössä webinaarin, jonka keskiössä oli kirjastotyö nuorten kirjastolaisten näkökulmasta. Päivän aikana kuultiin mm. nuorten työntekijöiden ajatuksia kirjastotyöstä paneelikeskustelujen merkeissä.

Lisätietoja:
Webinaarin kaikki esitykset
Tietoja tutkimuksesta
Tutkimusraportti (.pdf)

Stream: Mikko Helander ja Joonas Nevalainen
Tuottaja: Riitta Taarasti
Tuotanto: Kirjastokaista, 2023

Kommentoi