Kirjastokaista Kirjastojen nettitv & -radio

Tiina Etelämäki: Ikääntyneen väestön sähköisiin palveluihin liittyviä erityisnäkökulmia