Tieteellisen tiedon popularisointia kirjastossa

Turun AMK:n kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusohjelman UTELE-hanke järjesti Sähköä ilmassa –tapahtumat kahdessa Helsingin kaupunginkirjaston toimipisteessä. Jakomäen ja Kontulan kirjastojen kanssa järjestetyllä sähköyliherkkyyttä käsittelevällä tapahtumalla pyrittiin selvittämään uusia tapoja popularisoida tieteellistä tietoa.

Projektipäällikkö Marjukka Hagström Turun AMK:sta, Kontulan ja Jakomäen kirjastojen johtaja Leena Sallas ja tapahtumaan osallistunut helsinkiläinen Kati Kivelä pitivät tapahtumaa onnistuneena. He pitivät tilaisuuksia sopivana toimintana osana kirjaston tapahtumatarjontaa ja tieteentekijöille hyvänä tapana esittää tutkimustuloksia uudelle yleisölle. Haastattelut tehtiin Kontulan kirjaston tapahtumassa 10.10.2014.

UTELE-hankkeen tavoitteena on soveltaa kekseliäitä ilmaisumuotoja tutkimustulosten yleistajuistamiseen sekä etsiä yleisille kirjastoille aktiivisempaa roolia tutkimustiedon välittäjänä. Hanke pyrkii tavoittamaan uutta yleisöä tutkimukselle sekä kehittämään kirjastoammattilaisten ja eri asiakasyhteisöjen tieteenlukutaitovalmiuksia. Ennen kaikkea pyrkimyksenä on vahvistaa kirjastojen roolia yleistajuisen, kaikkien saavutettavissa olevan tutkimustulostiedon levittämisen areenana. UTELE on Koneen säätiön rahoittama hanke.

Lisätietoa:
UTELE-hanke Turun amk:n sivuilla

Toimittaja: Riitta Taarasti
Kuvaaja: Panu Somerma
Editointi: Tio Delikouras
Äänten jälkikäsittely: Mikko Helander
Tuotanto: Kirjastokaista – Kirjastot.fi, 2014

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Ohjelma kartalla

Tagit

Kommentoi