Tags: Löfman Gunilla

Gunilla Löfman är diplomekonom och hade en gång en bokföringsbyrå – tills hon en dag inte mera såg siffrorna.