Päivi Savinainen ja Tanja Tilles-Tirkkonen: Kunnan hyvinvointikertomus kehyksenä strategiatyölle

CC-painikkeen ollessa näkyvissä, voit valita itse tekstityksen.

Päivi Savinainen ja Tanja Tilles-Tirkkonen Kuopion kaupungilta pitävät esityksen ”Kunnan hyvinvointikertomus kehyksenä strategiatyölle”. Esitys on osa AVI:n 20.5.2021 järjestämää ”Strateginen suunnittelu kirjastoissa” -webinaaria. Webinaarissa kuultiin näkökulmia laajemmista strategisista kokonaisuuksista, joihin kirjastojen toiminta linkittyy tiiviisti. Lisäksi koulutuspäivän esityksissä pohditaan ennakoinnin merkitystä toiminnan suunnittelulle sekä saamme esimerkkejä kirjastoissa tehdystä strategiatyöstä. Päivän vetäjänä toimi Anu Ojaranta Lounais-Suomen aluehallintovirastosta. Päivi Savinaisen ja Tanja Tilles-Tirkkosen osuuden lopussa Anu Ojaranta purkaa lähetyksen viestiseinälle tulleita katsojien kommentteja.

Strategia saattaa kuulostaa ylevälle ja kovin liiketaloudelliselle. Strateginen suunnittelu on kuitenkin tärkeää myös kirjastojen johtamisessa ja kehittämisessä. On oleellista tunnistaa oman organisaation keskeiset tehtävät ja rooli laajemmassa kokonaisuudessa, ja löytää keinoja, joiden avulla kirjaston on mahdollista onnistua tehtävässään mahdollisimman hyvin. Strategiaan liittyy arvo- ja visiopohdintojen lisäksi esimerkiksi tulevaisuuden palvelujen ja tarvittavan osaamisen suunnittelua.

Lisätiedot:
Koulutuspäivän kaikki esitykset

Stream: Solid Stream
Tuotanto: Solid Stream ja julkaisijana Kirjastokaista, 2021

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Tagit

Kommentoi