Päiväkotilasten mediakasvatuksessa hoitajan on tunnettava roolinsa

Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Mediakasvatusseura järjestivät 10.-11.2.2011 Lasten leikkiä? Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa – kutsuseminaarin varhaiskasvatuksen asiantuntijoille. Seminaarissa tutustuttiin mediakasvatuskenttään pienten lasten näkökulmasta. Johanna Sommers-Piiroisen pitämässä esitelmässä avattiin päiväkoti-ikäisten lasten mediakasvatusreseptiä, jossa yhtenä avaintekijänä toimi päivähoitohenkilökunnan ja vanhempien tietoisuus omasta roolista mediakasvattajana. Haastattelussa pomintoja Sommers-Piiroisen esityksen pohjalta mm. alan koulutuksesta sekä kirjastojen merkitystä mediakasvatuksen toteutumisessa.

Lisätietoa:
Media education in english
Mannerheim League for Child Welfare
Seminaarin esitykset

Toimittaja: Riitta Taarasti
Kuvaus ja editointi: Tio Delikouras
Kuvauspäivä: 11.2.2011

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Ohjelma kartalla

Tagit

Kommentoi