Mitä Yleisten kirjastojen konsortio tekee?

Yleisten kirjastojen konsortio etsii ja neuvottelee uusia e-palveluita jäsenilleen ja koordinoi e-aineistojen yhteishankintaa, tiedottaa uusista kirjastoille tarjolla olevista e-aineistoista, järjestää palvelujen arviointiryhmiä, kerää saadut kokemukset ja jakaa muille konsortion jäsenille. Konsortio järjestää koulutusta kirjastoille ajankohtaisista aiheista: koulutuspäiviä tietystä teemasta, esimerkiksi e-aineistojen näkyvyydestä kirjaston tiloissa ja lyhyempiä webinaareja yksittäisistä palveluista jäsenten tarpeen mukaan.

Jäseniä tiedotetaan säännöllisesti konsortion toiminnasta noin kerran kuukaudessa ilmestyvillä uutiskirjeillä. Uutiskirjeeseen kerätään tietoa ajankohtaisista asioista.

Konsortio seuraa kilpailutuksia ja järjestää niitä yhteistyössä KL-Kuntahankintojen kanssa. KL-Kuntahankinnat kilpailuttaa ja solmii puitesopimuksia ja vastaa niiden sopimushallinnasta. Kuten esimerkiksi valituksista. Järjestettäviin kilpailutuksiin osallistuminen on aina vapaaehtoista. Kilpailutukset eivät keskity ainoastaan digitaalisiin aineistoihin vaan kilpailutuksia voidaan tehdä myös muista aineistoista esimerkiksi kirjaston tilaamista lehdistä tai vaikka kirjoista.

Konsortio toimii joustavasti. Sen toiminta suunnitellaan vuoden sykleissä ja suunnitelmissa huomioidaan jäsenistön tarpeet. Siksi on tärkeää, että myös jäsenkirjastot ovat aktiivisia ja tuovat huomioitaan esille. Toiminnan alkuvuosina on keskitytty e-aineistoihin, niiden hankintaan, käyttöön ja koulutukseen. Tulevaisuudessa voidaan keskittää huomiota myös muihin yleisten kirjastojen tarpeisiin. Yksi jo konsortion perustamisvaiheessa määritelty tavoite on lisätä yleisten kirjastojen ja muiden kirja-alan toimijoiden yhteistyötä metatiedon tuottamisessa ja jakelussa. Tiiviimmällä yhteistyöllä halutaan saada konkreettisia säästöjä. Jokainen jäsen voi vaikuttaa konsortion toimintaan, kannattaa siis olla aktiivinen!

Lisätietoja:
Yleisten kirjastojen konsortio Kirjastot.fi-sivustolla
eKirjasto
KL-kuntahankinnat

Video: Panu Somerma
Teksti: Aino Ketonen
Spiikkaus: Seppo Virtanen
Musiikki: http://www.purple-planet.com
Tuottaja: Riitta Taarasti
Tuotanto: Kirjastokaista – Kirjastot.fi, 2016

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Ohjelma kartalla

Tagit

Kommentoi