Mediakasvatusfoorumin rahoittajapaneeli

Mediakasvatusfoorumissa 2014 pidettiin rahoittajapaneeli, jonka puheenjohtajana toimi Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) apulaisjohtaja ja tulosaluepäällikkö Leo Pekkala. Rahoittajapaneelissa keskusteltiin hankerahoituksesta ja -strategioista. Paneeliiin osallistuivat kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, opetusneuvos Elisa Helin Opetushallituksesta, avustusvalmistelija Timo Mulari Raha-automaattiyhdistys RAY:stä ja suunnittelija Olli Vallinheimo Suomen kulttuurirahastosta.

Ensimmäisessä laajassa mediakasvatuskentän hankeselvityksessä tarkasteltiin OKM:n hallin-nonaloilla myönteisen valtionavustuspäätöksen saaneita mediakasvatuksellisia hankkeita. Aineisto koostui 232 valtakunnallisen tai alueellisen hankkeen suunnitelmasta. Selvityksen kattavien viiden vuoden aikana hankkeet saivat yhteensä noin 15 miljoonaa euroa OKM:n eri avustusmäärärahojen kautta.

Helsingissä 9.10.2014 järjestettävän kolmannen Mediakasvatusfoorumin teemoina olivat me-diakasvatuksen rahoitus, hankkeistaminen ja arviointi. Foorumin tarkoituksena on verkostoitua, esitellä mediakasvatustoimintaa ja kehittää yhdessä kansallista mediakasvatusta.

Lisätietoa:
Mediakasvatushankkeet 2009–2013 –selvitys
Mediakasvatusfoorumi

Kuvaus ja editointi: Panu Somerma
Tuotanto: Kirjastokaista – Kirjastot.fi, 2014

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Ohjelma kartalla

Tagit

Kommentoi