Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä

Kirjastotoimen ylitarkastaja Päivi Almgren Lounais-Suomen aluehallintovirastosta kertoo Aluehallintoviraston peruspalvelujen arvioinnista 2018: ”Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä”.

Selvityksestä nousee esiin, että lasten lukemista ja lukutaitoa voitaisiin edistää paremmin toimivalla yhteistyöllä. Kuntien kirjastot näkevät keskeiseksi ja merkitykselliseksi tehtäväkseen edistää lasten lukemista ja lukuharrastusta. Kuitenkin vain neljännes kirjastoista arvioi henkilöstöresurssinsa olevan riittäviä. Kirjastot toivoivatkin alueellista yhteistyötä ja koordinointia lastenkirjastotyön, lukemisen ja lukutaidon edistämiseen. Lapsille suunnatut kirjastopalvelut painottuvat tällä hetkellä perinteisiin satutunteihin, lukudiplomeihin sekä kirjastonkäytön ja tiedonhankintataitojen opetukseen. Lähes kaikki kirjastot tekevät yhteistyötä koulutoimen kanssa. Kuntien olisi syytä ottaa lastenkirjastopalvelut osaksi lapsi- ja perhepalvelujen kehittämistyötään.

Lisätietoja:
Selvitys Patio.fi:ssä
Selvityksen julkaisutiedote Kirjastot.fi:ssä
Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet -video

Toimittaja: Riitta Taarasti
Kuvaus ja editointi: Panu Somerma
Musikki: http://www.purple-planet.com
Tuotanto: Kirjastokaista – Kirjastot.fi, 2018

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Ohjelma kartalla

Tagit

2 kommenttia

 1. Merkittävää erityisesti kirjastotoimen näkökulmasta on se erilaisissa lukemistutkimuksissakin havaittu seikka, että vanhemmat ovat tärkeitä roolimalleja, joilta lapsi omaksuu suhteen lukemiseen. Kodin myönteinen asenne heijastuu lapsen hyvään lukutaitoon ja lukuharrastuksen ylläpitoon. Lukevat aikuiset tuovat herkemmin lapset ja nuoret kirjastoon. Aikuisten lukuharrastuksen tukemiseen ja kaunokirjallisuuden edistämiseen tähtäävä työ kirjastoissa on siten myös keskeinen keino lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistämiseen. Tähänkin työhön tarvitaan resursseja ja strategioita – myös siis lasten ja nuorten lukuinnostuksen lisäämisen näkökulmasta!

  • Riitta Taarasti

   Hei

   Kiitokset kommentista! Kyllä, kodin merkitys ja sieltä tuleva esimerkki on tärkeä hyvään lukutaitoon ja lukuharrastuksen ylläpitoo. Tärkeä huomio, että aikuisten lukuharrastuksen tukemiseen ja kaunokirjallisuuden edistämiseen tähtäävä työ kirjastoissa on siten myös keskeinen keino lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistämiseen. Sen eteen mekin Kirjastokaistalla haluamme kantaa kortemme kekoon!

   Terveisin
   Riitta Taarasti
   toimittaja, tuottaja
   Kirjastokaista.fi

Kommentoi