Katja Mäkeläinen: Sananvapaus ja lojaliteettivelvollisuus

CC-painikkeen ollessa näkyvissä, voit valita itse tekstityksen.

Erityisasiantuntija Katja Mäkeläinen Digi- ja väestötietovirastosta pitää esityksen ”Sananvapaus ja lojaliteettivelvollisuus”. Esitys on osa AVI Kirjastotoimen 18.11.2022 järjestämää ”Kirjastot ja sananvapaus” -webinaaria. Esityksen jälkeen tilaisuuden juontaja, kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki Lapin aluehallintovirastosta päättää webinaarin alkuosuuden.

Katja Mäkeläinen on tehnyt opinnäytetyön ”Sananvapaus työ- ja virkasuhteessa erityisesti lojaliteettivelvollisuuden näkökulmasta” (Lapin yliopisto, 2018). Valtiosääntöoikeudellisessa pro gradu –tutkielmassa tarkastellaan sananvapautta työ- ja virkasuhteessa erityisesti lojaliteettivelvollisuuden ja asianmukaisuusvaatimuksen näkökulmasta.

Kirjastolain tavoitteena on muun muassa edistää sananvapautta. Koska sananvapaus on kompleksinen teema, AVI kirjastotoimen webinaarin tarkoitus on ensisijaisesti herättää ajatuksia ja keskustelua. Suoria vastauksia, miten kirjasto edistää sananvapautta, ei ole, vaan tavoite rakentuu monen tekijän summana. Koulutuksen toivotaan antavan eväitä pohdinnalle, miten moninainen asia sanavapaus on ja miten omassa kirjastossa sananvapauden edistämiseen pyritään.

Webinaarissa käsitellään sananvapauden oikeudellista perustaa yleisellä tasolla sekä virkamiehen sananvapauden näkökulmasta. Lisäksi aihetta lähestytään yhteiskunnallisesta näkökulmasta sekä kirjastojen roolista ja toiminnasta käsin.

Lisätiedot:
Kirjastot ja sananvapaus -webinaarin kaikki esitykset
Katja Mäkeläisen opinnäytetyö

Stream: Mikko Helander ja Joonas Nevalainen
Tuottaja: Riitta Taarasti
Tuotanto: Kirjastokaista, 2022

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Tagit

Kommentoi