Anneli Ketonen: Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä

Livestream-tallenne, jossa kirjastotoimen ylitarkastaja Anneli Ketonen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta pitää esityksen ”Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä. Peruspalvelujen arvioinnin tuloksista”.

Esitys on osa ”Miten ja miksi luen lapselle?” -koulutuspäivää, joka pidettiin Seinäjoen pääkirjastossa 30.10.2018. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjesti koulutuspäivän lukemisesta ja lukutaidon merkityksestä. Lukeminen vaikuttaa lapsen sanavarastoon kasvattaen ja monipuolistaen sitä. Monipuolinen lukutaito on kaiken oppimisen perusta ja lukemisella on yhteys parempaan koulumenestykseen ja -myönteisyyteen. Perusta lukutaidolle ja -innolle rakennetaan jo varhaiskasvatuksessa. Myös vanhemmilla, isovanhemmilla ja perheillä on tutkimusten mukaan iso merkitys myönteisten asenteiden ja lukutaidon perustan syntymisessä. Eri toimijat, kirjastot, kulttuuritoimijat, päiväkodit, koulut ja oppilaitokset ovat myös tärkeässä roolissa. Uudet opetussuunnitelmat korostavat lisäksi monilukutaidon merkitystä. Lapsuudessa omaksutut lukemisen tavat ja aktiivisuus vaikuttavat merkittävästi tuleviin lukutottumuksiin.
Koulutuspäivän aikana kuullaan, millaisilla toimenpiteillä lukemista ja lukutaitoa edistetään.

Lisätietoa:
Selvitys Patio.fi:ssä
Päivi Almgren haastattelu peruspalvelujen arvioinnista 2018
Selvityksen julkaisutiedote Kirjastot.fi:ssä
Koulutuspäivän kaikki esitykset

Stream: Panu Somerma ja Mikko Helander
Tuottaja: Riitta Taarasti
Tuotanto: Kirjastokaista – Kirjastot.fi, 2018

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Ohjelma kartalla

Tagit

Kommentoi