Tommi Tossavainen: Medialukutaidon edistäminen ja johtaminen kunnissa

Youtube-videoiden tekstityspainikkeen saat esille käynnistämällä videon.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatuksen suunnittelija Tommi Tossavainen pitää esityksen Medialukutaidon edistäminen ja johtaminen kunnissa. Esitys on osa Vaikuttavaa mediakasvatusta kirjastossa -koulutuspäivää, jonka Lahden AKE järjesti 25.1.2024 Teamsissä.

Aikuisten medialukutaidon edistämiseen keskittyvässä täydennyskoulutuspäivässä käännettiin katse kohti entistä vaikuttavampaa mediakasvatustyötä.

Medialukutaito on kansalaistaito, joka kuuluu kaikille. Medialukutaidon merkitys korostuu entisestään informaatioympäristön monimutkaistuessa ja väärän tiedon levittämisen jatkuvasti helpottuessa. Kirjastolla yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on merkittävä rooli erityisesti aikuisten medialukutaidon edistämisessä. Monipuolisen lukutaidon edistäminen on myös yksi kirjastolain tavoitteista ja yleisen kirjaston lakisääteisistä tehtävistä.

Aikuisten medialukutaidon edistäminen kirjastossa pohjautuu kirjaston tarjoamiin aineistoihin ja palveluihin sekä kirjastoammattilaisten omaan osaamiseen. Monessa kirjastossa onkin aikuisille tarjolla mm. kirjastonkäytön opastusta, media-aiheisia luentoja ja keskustelutilaisuuksia, digitukea ja pelitapahtumia. Suunnitelmallinen mediakasvatustyö auttaa tunnistamaan ja jäsentämään kirjastossa jo nyt tehtävää työtä medialukutaidon edistämiseksi, varaamaan tälle työlle tarpeeksi resursseja sekä tunnistamaan erilaisia kohderyhmiä, jolloin työstä tulee entistä systemaattisempaa ja vaikuttavampaa.

Vaikuttavaa mediakasvatusta kirjastossa ‑koulutuspäivä tarjoaa uutta tietoa medialukutaidon edistämisestä kunnissa ja tämän päivän seniorien mediataidoista sekä esimerkkejä suunnitelmallisesta mediakasvatustyöstä muissa kirjastoissa.

Video on tuotu Kirjastokaistalle Lahden AKE:n YouTube-kanavalta.

Lisätietoja:
Koulutuspäivän kaikki esitykset
Mediakasvatus KAVI:n sivuilla
Lahden AKE:n YouTube-kanava

Videon tuotanto: Lahden kaupunginkirjaston alueellinen kehittämistehtävä

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Tagit

Kommentoi