Tags: poddsändning

Textning av videor och poddsändningar – 10 praktiska tips

I många bibliotek, läroinrättningar och andra offentliga organisationer funderar man hur man i praktiken ska hantera tillgänglighetsdirektivets textningskrav för videor och poddsändningar. Tillgänglighetsdirektivet trädde i kraft 23.9.2020 och från och […]