I kategorin Författare på hundpromenad hittar du en programserie som kom till av respekt och kärlek till våra hundvänner. Vi ville ta reda på hur hundarna inverkar på författararbetet och om författarna upplever sina hundar som en källa till kreativitet. I serien träffar vi författare på länk med sina hundar och vi får höra om hur hundarna inverkar på författarnas arbete och dagsrytm. Seriens första säsong publicerades i oktober 2017. Programmen är finskspråkiga, men har undertexter på svenska.

Timo Parvela berättar i serien Författare på hundpromenad vilken betydelse hans hundar hans arbete som författare och i familjens vardag. I programmet följer vi med Parvela och hans Lancanshire heelers […]

Sirpa Kähkönen berättar i serien Författare på hundpromenad vilken betydelse hennes hund har för hennes arbete som författare och i familjens vardag. I programmet följer vi med Kähkönen och hennes […]

Författaren JP Koskinen berättar i serien Författare på hundpromenad om hur hans hund påverkar skrivararbetet och familjens vardag. I programmet går vi ut på länk tillsammans med Koskinen och hans […]