Kirjasto kaikille: Celian palveluita omasta lähikirjastosta

Kangasniemen kirjasto toimii aktiivisesti Celia-kirjaston kumppanuuskirjastona. Kirjastonhoitaja Sari Tulla pitää arvokkaana, että lähikirjasto voi toimia Celian aineistojen välittäjänä. Näin lähikirjaston käyttäjien asiakkuus säilyy nimenomaan siinä omassa tutussa kirjastossa. Sari Tulla rohkaisee muitakin kirjastoja mukaan Celian Kirjasto kaikille -hankkeen pilottikirjastoksi.

Celia-kirjaston Kirjasto kaikille -kumppanuusprojektin tavoitteena on syventää Celia-kirjaston ja yleisten kirjastojen yhteistyötä. Tavoitteena on palvella aikaisempaa paremmin asiakkaita, joille tavallinen painettu kirja ei sovi. Celia-kirjastolla on tällä hetkellä noin 29 000 henkilöasiakasta. Pohjoismaisen arvion mukaan noin viidellä prosentilla väestöstä on vaikeuksia lukea painettua kirjaa. Suomessa tämä tarkoittaa vähintään 250 000 henkilöä. Painetun tekstin lukemiseen liittyvä este voi olla esim. näkövamma tai heikentynyt näkö (esim. ikäihmisillä), lukivaikeus, muistihäiriö, kehitysvamma tai lihassairaus.

Celia ja Kirjastokaista tuottivat yhteistyössä neljä videota Kirjasto kaikille –kumppanuusprojektille.

Lisätietoa:
Kirjasto kaikille -projekti Celian sivuilla
Kaikki Kirjasto kaikille -videot Kirjastokaistalla

Löydät tämän videon myös Kirjastokaistan YouTube-sivulta:
YouTube-video

Toimittaja ja tuottaja: Riitta Taarasti
Kuvaaja ja editoija: Panu Somerma
Spiikkaaja: Seppo Virtanen
Musiikki: ”Light Thought var 2” Kevin MacLeod (incompetech.com)
Tuotanto: Kirjastokaista – Kirjastot.fi, 2014

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Ohjelma kartalla

Tagit

Kommentoi