Antti Iire ja Tuomas Harviainen Osaaminen kirjaston menestystekijänä -webinaarissa

CC-painikkeen ollessa näkyvissä, voit valita itse tekstityksen.

Aluehallintovirastot järjestivät Osaaminen kirjaston menestystekijänä -webinaarin 2.5.2023. Tämä tallenne sisältää kaksi esitystä:

  • Strateginen kyvykkyys ja osaamisen johtaminen
    Antti Iire, tutkimus- ja kehityspäällikkö, Savonia AMK
  • Kirjastojen osaajarooli digitaalisten ympäristöjen jatkuvasti muuttuessa
    Tuomas Harviainen, professori, Tampereen yliopisto

Aluehallintovitastojen webinarissa tarjotaan näkökulmia pitkäjänteiseen ja osallistavaan osaamisen kehittämiseen. Koulutuksen tarkoituksena on herättää ajatuksia osaamisesta ja sen jatkuvasta kehittymisestä muuttuvassa toimintaympäristössä. Webinaarin juontajana toimi kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen.

Viimeisimmässä peruspalvelujen arvioinnissa yhtenä arvioinnin kohteena oli kirjastojen henkilökunnan osaaminen. Arvioinnin perusteella annettiin toimenpide-ehdotuksena, että kirjaston johto määrittelee ja suunnittelee yhteistyössä henkilöstön kanssa tarvittavan osaamisen, ja kunta mahdollistaa kirjastojen henkilökunnalle osaamisen kehittämisen.

Tämä webinaari sai jatkoa 23.5.2023, jolloin Aluehallintovirastot järjestivät Kirjasto osaamisen menestystekijänä -webinaarin. Sen kaksi osuutta on julkaistu niin ikään katsottaviksi Kirjastokaistalla myös jälkikäteen.

Lisätiedot:
Osaaminen kirjaston menestystekijänä -webinaarin molemmat osat
Kirjasto osaamisen menestystekijänä -webinaarin molemmat osat
Peruspalvelujen saatavuuden arviointi AVI:n sivuilla
Peruspalvelujen arviointi 2021 – Yleiset kirjastot (.pdf)

Videon tuotanto: Taustamarkkinat BGMT

Jakaminen ja upotuskoodi

Videon oikean yläkulman -kuvakkeesta löydät painikkeet videon jakamiseen sekä embed-koodin . Kun kopiot ja liität koodin sivuillesi, saat videon näkymään siellä.
Lisätietoja
CC BY-NC-S

Tagit

Kommentoi