Tags: Fagerholm Monika

Kyrkslätts biblioteks videoboktips om Monika Fagerholms ‘Den amerikanska flickan’ (Söderströms 2004).