#58: Vårt Bergen: Prostitusjon i Bergen

Hvorfor var Albertine i politilegens venteværelse i Bergen? Hvordan havnet hun og hennes medsøstre i prostitusjon på 1800-tallet? Lokalhistoriker Christopher Harris foredrar med utgangspunkt i den nye boken «Bergen var opfyldt med bordeller», som tar for seg Bergens prostitusjonshistorie. Han forteller mer om kvinnene som solgte, enn mennene som kjøpte sex.

Please leave a comment