Den politiske romanen#2

Dreier dagens bloggromaner og selvbiografiske fiksjoner seg rundt et selvsentrert “Jeg”, mens romanene på syttitallet var sentrert om et “Oss” og et fellesskap? Har disse begrepene skiftet mening og antatt en annen form i dag? I kveld møtes Espen Haavardsholm og Selma Lønning Aarø til samtale.

Denne våren har biblioteket en programserie over tre onsdagskvelder hvor vi ser på dagens politiske romaner opp mot det politiske romanmiljøet i Norge på “det utvidete syttitallet”, dvs. fra slutten av 1960-tallet frem til begynnelsen av 1980-tallet.

Hver kveld vil vi ha en samtale mellom to forfattere: en yngre kvinnelig forfatter i samtale med en av de eldre mannlig forfatterne fra syttitallet. Hver kveld ledes av en litteraturviter som kan trekke linjer og peke på brudd mellom de historiske periodene.

Dette blir spennende kvelder både for forfatterne og publikum når de møtes for å samtale om hvordan samtiden og samfunnet presenteres i romanene og i hvilken grad litteraturen kan endre våre holdninger og samfunnets organisering.

Sharing and embed code

You can find the icon for sharing a video and the embed code on the top right corner of each video. You can add the video on your web page by copying and pasting the embed code.
More information
CC BY-NC-S

Tags

Please leave a comment