#70: Knut Nærum – Fra kjernesamlingen

Når Knut Nærum gjestet biblioteket for å snakke om sine favoritter fra kjernesamlingen, ble det en kveld i fabelprosaens navn, skjønt ikke den eventyrlige og magiske delen av den. De utvalgte bøkene tar for seg blant annet dystopiske fremtidssamfunn og vitenskapens fallitt. Utgivelsene spenner fra tidsrommet 1818-2003, mens handlingen i bøkene spenner fra 1700-tallet til år 802 701. Det er bare å glede seg til et etterlengtet påfyll av dystre visjoner for menneskeheten. Og kanskje en og annen vits.

Please leave a comment