#40: Arild Linneberg – Law and Humanities

Den såkalte «Bergensskolen for lov og rett og litteratur», bestående av litteraturviterne Johan Dragvoll, Bjørn Ekeland og Arild Linneberg, har siden slutten av 1990-tallet utviklet en norsk versjon kalt humanistisk rettsforskning. Blant annet har de forsket på justismord. Det dreier som om kulturen i retten og retten i kulturen: om rettskultur.
Professor Arild Linneberg presenterer dette fagfeltet, og forteller hvorfor det ikke har fått feste i Norge.

Please leave a comment