Somalia for dummies ved Morten Bøås

I denne episoden kan du høre Morten Bøås fortelle om Somalias moderne historie i foredraget «Somalia for dummies,» som inngikk i en foredragsserie høsten 2016. Morten Bøås er forsker tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Foredraget ble holdt den 12. november 2016.   Litteraturhusets podkast presenterer bearbeidede foredrag og samtaler fra Litteraturhusets program. Musikk av Apothek.

Please leave a comment