#gamebrary VIII: Dataspill: Samfunnets sorte får?

Debatten om dataspill i samfunnet har rast i over 30 år. Det er sagt mangt og mye, men hvor står vi egentlig i 2015?

Tobias Staaby er en lærer som har brukt videospill i klasserommet i flere år med meget gode resultater, men har også møtt både fordommer og sterke følelser når læringsopplegget blir presentert. Sammen med Stig Andreassen fra Universitetet i Bergen så ser vi på historien og argumentene i debatten.

Argumentene og ordene henger løst når videospill kommer på agendaen, det kommer til å bli satt av godt med tid for diskusjon, og utforskning av debatten. Alle er velkomne til å delta, foreldre, politikere og alle
interesserte!

Sharing and embed code

You can find the icon for sharing a video and the embed code on the top right corner of each video. You can add the video on your web page by copying and pasting the embed code.
More information
CC BY-NC-S

Tags

Please leave a comment