#88: Psykiateket – Bruk av tvang i psykiatrien

Når kan man rettferdiggjøre bruken av tvang ovenfor mennesker med alvorlige psykiske lidelser? Hvor mye skal pasienten kunne bestemme selv? Dette er viktige spørsmål i et demokratisk samfunn, og psykiatrien blir med jevne mellomrom kritisert for overdreven bruk av tvang i behandlingen av mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Dette er sesongens siste foredrag i en serie på BOB, der Andreas J. Landsnes, overlege på psykiatrisk akuttmottak på Sandviken sykehus, foredrar om fire ulike tema knyttet til psykiatri og psykologi.

Illustrasjon: Håvard Legreid

Please leave a comment