#85: Hersketeknikker. Nyttige og nådeløse.

Som programleder i NRKs debattprogram Dagsnytt atten, ser Sigrid Sollund hersketeknikker i full utfoldelse hver dag. Men hersketeknikkene finnes ikke bare i den politiske debatten, de brukes også på arbeidsplassen, i parforholdet, mellom foreldre og barn, i forhandlinger og i venneflokken. Gjennom eksempler fra de ulike arenaene, finner Sollund mønstrene, og beskriver dem med kløkt og vidd i sin nye bok. Her kan du høre foredrag med Sigrid Sollund.

Foto: Sturlason

Please leave a comment