#84: Psykiateket – Depresjon

Depresjon er en av de største årsaker til nedsatt livskvalitet i den norske befolkningen, og vanligste årsak til sykemelding av mennesker i yrkesaktiv alder. Stadig flere barn og unge behandles for depresjon. Men hva regnes som vanlige belastninger i livet, og hva er depresjon? I dette foredraget får vi en gjennomgang av depresjonens historie, symptomer, og behandlingsformer både med og uten medikamenter.

Dette er det tredje foredraget i en serie på BOB, der Andreas J. Landsnes, overlege på psykiatrisk akuttmottak på Sandviken sykehus, foredrar om fire ulike tema knyttet til psykiatri og psykologi.

Illustrasjon: Håvard Legreid

Please leave a comment