#64: Strilekrigen 1765 – ville striler og rabiate bergensere

Den 18. april 1765 ble Bergen invadert av bønder som protesterte mot det høye skattetrykket. Denne begivenheten har senere blitt omtalt som Strilekrigen. Men hva var bakgrunnen for opprøret, og hva skjedde under tumultene? Er det dessuten riktig å kalle opptøyene for en strilekrig, eller var bergenserne like delaktige i begivenhetene? Litterær lunsj servert av historiker Bjørn Bagge.

Please leave a comment