#61: Nasjonal kanon sett fra Bergen – Klassekampen-debatten

Torbjørn Røe Isaksen (H) har foreslått å lage en kanon over norsk kulturhistorie. Klassekampen inviterte til debatt i Bergen og spurte: Hva skal vi med en kulturkanon? Hvem skal med, og hvem skal ikke med – hvor bør grensene settes?

I panelet satt statsstipendiat og forfatter Elisabeth Aasen, forfatter og daglig leder ved Cornerteateret Marit Eikemo, littertaurviter og kritiker Kristoffer Jul-Larsen og redaktør i Bokmagasinet Karin Haugen. Ordstyrer: Maria Dyrhol Sandvik, Klassekampen.

Please leave a comment