#59: Sjelens skjebne i vår kultur

Hva er sjelen, og hva har den vært? I dette foredraget følger professor Ole Martin Høystad den dramatiske utviklingen av sjelens historie fra den greske antikken til vår tid, basert på hans bok “Sjelens betydning. En kulturhistorie (2016)”.

Den betydning vi tillegger sjelen gjenspeiles i språket. Vi snakker om en hel og ren sjel, om en dyp og ærlig sjel. Spørsmålet er om dette er bare billedlige talemåter, metaforiske uttrykk for personlige egenskaper, eller om ordet sjel refererer til noe virkelig og viktig i oss, på linje med fornuft og følelser?

Please leave a comment