#57: Hva er poenget med en kjernesamling?

2017 er året for biblioteksbyggets hundreårsdag, og gjennom prosjektet Til Kjernen har de ansatte diskutert seg frem til hundre bøker som skal vies ekstra plass og oppmerksomhet i dette jubileumsåret. Men hva skal vi egentlig med en slik kjernesamling da, og er den god nok? Samtale med forfatter Henning Bergsvåg, litteraturkritiker i Morgenbladet Margunn Vikingstad og postdoktor ved UiB, Frode Helmich Pedersen. Ordstyrer: Ida Amalie Svensson.

Please leave a comment