#5: Møte med Maja Ratkje

Maja Ratkje er en fremragende eksponent for progressiv og ny musikk i Norge, og er en av dem som tydelig har satt fingeren på de ulike forholdene menn og kvinner lever under i musikkverden. Hun spør blant annet om hvorfor avantgarden er en mannsbastion og hvorfor hun stadig møter «en språkbruk som uten blygsel er kjønnsdiskriminerende». Intervju gjort av Eirik Kydland.

Please leave a comment