#44: Til kjernen av verdenslitteraturen – Frankrike

“Det handler om frihet: Fransk litteraturhistorie på 60 minutter.”
I vår serie om verdenslitteratur har vi presentert land eller landområder som har en særlig autoritet i det litterære landskapet. Vi avslutter med Frankrike, landet som i flere hundreår har vært et kraftsentrum for litterær virksomhet. Og i motsetning til de andre områdene vi har tatt for oss, Russland og Latin-Amerika, synes den franske litterære gullalderen å være en tilstand snarere enn en avgrenset epoke.

Per Buvik (f. 1945) er dr. philos. og professor emeritus, tilknyttet institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved UiB.

Please leave a comment