#43: Til kjernen av verdenslitteraturen – Latin-Amerika

60-tallet markerte en endring både av det politiske og det litterære landskapet i Latin-Amerika. Mens den cubanske revolusjonen fra 1959 skapte nytt håp for venstreradikale på begge sider av Atlanterhavet, opplevde man samtidig en litterær boom som ga latinamerikansk litteratur en posisjon den aldri før hadde hatt, knyttet til navn som Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes og Mario Vargas Llosa.

I dette foredraget skal vi høre at det ikke var et tilfeldig sammenfall, og at den cubanske revolusjonen var utslagsgivende for at man overhodet begynte å snakke om en litterær gullalder. Vi skal dessuten utforske boom-fenomenet ytterligere: Hva gikk boomen ut på, hvilke forfattere knyttes til den og hvilken status og relevans har den i dag, 50 år etter?

Hans Jacob Ohldieck er førsteamanuensis ved UiB, og har skrevet sin doktoravhandling om latinamerikansk litteratur. Han presenterer her den latinamerikanske boomen og viser hvordan den ble påvirket av politiske forhold i samtiden.

Please leave a comment