#32: Åsa Linderborg – Klassekamp i litteraturen

Med en økning av usikker, midlertidig lavtlønnsarbeid, og nedbygging av rettigheter og muligheter for arbeidstakere, høres også de litterære stemmene fra arbeiderlitteraturen dårligere. I foredraget skildres klassesamfunnet gjennom eksempler fra bøkene, og Linderborg drar linjer fra den eldre arbeiderlitteraturen til den som skrives nå, med fokus på immigrasjons- og forstadsforfatterne.

Aftonbladets Åsa Linderborg er historiker, forfatter, kulturskribent og -redaktør, og innleder serien om “Klassebegrepet i litteraturen og samfunnet”.

Please leave a comment