#19: Til kjernen av poesien: Walt Whitman og Leaves of Grass

Walt Whitman står for ettertiden som en av de mest innflytelsesrike lyrikerne i amerikansk litteratur. Det er vanskelig å tenke seg for eksempel Beat-generasjonen uten hans påvirkning. Whitman og hans Leaves of Grass er under lupen i denne podcasten: Et foredrag på Bergen Off. Bibliotek, ved professor Eirik Vassenden.

Please leave a comment