#18: Byen i litteraturen med Tone Selboe

I litteraturen om den moderne storbyen, har kvinner tradisjonelt sett vært fremstilt som litterære figurer, og ikke som diktere. Professor Tone Selboe har skrevet om temaet litterære vaganter, og bøter i denne podcasten på den ensidige fremstillingen av byvandrerforfatterne. Foredraget ble holdt på biblioteket i Bergen, og omtaler spesielt forfatterne Cora Sandel, Djuna Barnes og Jean Rhys.

Please leave a comment